Tinkimätöntä AMB-laatua eli siis mitä? - Ei ainakaan kompromisseja

Atte mittaamassa John Deeren ja Timbejackin keskinivelen ylä-/alatappia.

AMB-kartioniveltappien tunnusmerkki on tinkimätön laatu. Laadun rakentaminen on lähtenyt liikkeelle tiiviistä yhteistyötä koneurakoitsijoiden, konehuoltojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Heiltä on kuultu alusta lähtien kaikissa kehitysvaiheissa. Heiltä on kysytty, mitä ominaisuuksia haluavat tuotteeseen sekä mielipidettä, palautetta ja mahdollisia kehittämisideoita.

AMB-laatu tarkoittaa kestävyyttä, asennettavuutta ja toimivuutta. Nämä asiat, tai niitä voisi sanoa melkein arvoiksi, sanelevat tuotteen koko elinkaaren.
H6-toleranssi yhdeksän tuhannesosaa miinuksella.

Laadun tekeminen alkaa meillä raaka-ainevalinnoista. Kriteeriksi emme ole kelpuuttaneet hintaa emmekä työstämisen helppoutta. Lujuus on tärkein ominaisuus, jota olemme edellyttäneet kartioniveltappien valmistusmateriaalilta. Lujuustutkimuksia on tehty yhdessä Oulun yliopiston Elme Studion kanssa heti ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Joka ainoa AMB-kartioniveltappi on karkaistu. Karkaiseminen jatkaa tuotteen käyttöaikaa moninkertaisesti. Tinkimättömään laatuun ei kuulu karkaisemattomien niveltappien käyttö, koska tuotteet joutuvat erityisen kovalle rasitukselle nivelissä.

Karkaisuja tekevän yrityksen valintakin on tapahtunut laadun perusteella. Laatuun pitää pystyä luottamaan myös tässä työvaiheessa, joka tehdään yrityksemme ulkopuolella.

Karkaistuissa tuotteissa seuraamme jatkuvasti karkaisun kovuutta, mutta myös syvyyttä ja pinnan laatua. Kompromisseja ei tehdä sielläkään.

AMB-laatua on myös se, että tuotteen suunnittelija tekee yhteistyötä asiakkaan, yleensä loppukäyttäjän kanssa, eikä esimerkiksi myyjän kautta. Tällä pystymme varmistamaan sen, että asiakas ja suunnittelija puhuvat samasta asiasta. Viesti toiveista, ideoista ja vaatimuksista menee suoraan perille suunnittelijalle.

Lähtökohtana on tehdä AMB-kartioniveltapista toimiva. Siksi jokaiseen paikkaan räätälöidään tarkasti kyseiseen kohtaan sopiva tuote. Kyse ei siis ole helpoimman tien kulkemisesta. Meillä ei ole olemassa yhtään yleistappia.


Laatu on myös ensiluokkaista jälkeä tuotteissa.
Yksi laadun tae ovat tarkat toleranssit jokaisessa työvaiheessa ja niiden noudattaminen ilman kompromisseja. Eri laakerityypeille ovat olemassa erilaiset toleranssit, joita seuraamme tarkasti.

AMB-laatua on myös se, että tuotteisiin on saatavissa alkuperäiset varaosat vielä vuosien tai vuosikymmentenkin päästä.Kommentit